Informace o projektu
Nespecifická imunita u chorob imunitního systému

Kód projektu
MUNI/A/1098/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

V molekulárně-genetické části se budeme zabývat pacienty s vrozenou autoimunitní hemolytickou anémií (H. Grombiříková) a zánětlivým střevním onemocněním s časným začátkem (VEO-IBD) (V. Bíly). Budeme analyzovat sekvenční varianty a jejich kombinace, kterými se odlišují od zdravé populace. Předmětem našeho zájmu budou tedy nejen monogenní příčiny, ale i digenně či oligogenně determinovaná genetická dispozice ke vzniku těchto chorob. Dále budeme studovat funkční význam jednotlivých izoforem molekuly uPAR, vzniklých v důsledku alternativního sestřihu mRNA (P. Kulíšková). V oblasti transplantace solidních orgánů máme za cíl vyvinout metodu časné rejekce štěpu metodou analýzy volné DNA dárce cirkulující v krvi příjemce orgánu (K. Kožená).
Budou zahájeny práce na projektu AZV NU21-05-00438 Úloha alternativních forem uPAR v rozvoji imunopatologických reakcí (Mgr Slanina, Mgr. P.Kulíšková).
Bude pokračovat charakterizace low density neutrophils (LDN) a to ve smyslu zastoupení jednotlivých neutrofilních subpopulací spolu s ohledem na fagocytózu a oxidační vzplanutí. Dále budeme pokračovat v zavedeném vyšetřování netozy u pacientů s plánovaným chirurgickým zákrokem. (Mgr. P. Slanina).
U pacientů s eozinofilním astmatem (EA) a kontrolní skupiny vyhodnotíme naměřená data o aktivaci T-lymfocytů po stimulaci anti-CD3/anti- CD28 a anti CD46 s následnou produkcí IFN-gamma a IL-10 a expresi CD46 bez a po ovlivnění stimulací pomocí vitaminu D. Bude měřena produkce cytokinů stimulovaných T-lymfocytů, a to rovněž pod vlivem a bez vlivu vitamínu D (Mgr. J. Štíchová).

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 13


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info