Project information
Neurobiological correlates of mental disorders (NeuroPsychiatry)

Project Identification
MUNI/A/1399/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt sdružuje výzkumné projekty realizované v rámci jednotlivých dizertačních prací na Psychiatrické klinice FN Brno a LF MU. Výzkumné projekty se zaměřují na zkoumání neurobiologických korelátů duševních onemocnění a vývoj a výzkum inovativních léčebných neuropsychologických metod pro pacienty s různými duševními onemocněními. Konkrétní projekty se zaměřují na výzkum neurálních mechanismů symptomatologie hraniční poruchy osobnosti a efektivity dialektické behaviorální terapie u pacientů s hraniční poruchou osobnosti, vývoje brain-computer interface technologií, využití neinvazivní mozkové stimulace u pacientů se schizofrenií, hraniční poruchou osobnosti nebo závislostmi, mapování kortikálních vrstev u schizofrenie a neurobiologickým korelátů symptomatologie u pacientů s prvními epizodami schizofrenie a měření neurálních korelátů vnímání vlastního těla u pacientů s poruchami příjmu potravy a u úzkostných pacientů včetně metody virtuální reality.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info