Project information

Project information
Effect of Prophylactic Fibrinogen Concentrate In Scoliosis Surgery: A randomized pilot study (EFISS)

Project Identification
MUNI/A/1336/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Hlavním cílem této pilotní studie je určit bezpečnost, účinnost a proveditelnost preemptivního podání fibrinogenu při operacích skoliózy u dětí. Výzkumný záměr je designován jako prospektivní, randomizovaná, zaslepená, intervenční studie, kde bude celkově zařazeno 32 subjektů rozdělených do 2 větví. V obou větvích bude poskytována standardní péče a v intervenční větvi bude navíc podán před operací fibrinogen s cílem snížení krevní ztráty během operace. Jako primární cíl je určeno stanovení bezpečnosti při monitoraci nežádoucích reakcí a dále stanovení účinnosti, proveditelnosti a 28 denní mortality. Tato studie je zamýšlena jako pilotní před velkou intervenční studií se stejným zaměřením.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info