Informace o projektu

Informace o projektu
Vliv profylaktického podání fibrinogenu na velikost krevní ztráty u operací skoliózy: Monocentrická randomizovaná pilotní studie (EFISS)

Kód projektu
MUNI/A/1336/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Hlavním cílem této pilotní studie je určit bezpečnost, účinnost a proveditelnost preemptivního podání fibrinogenu při operacích skoliózy u dětí. Výzkumný záměr je designován jako prospektivní, randomizovaná, zaslepená, intervenční studie, kde bude celkově zařazeno 32 subjektů rozdělených do 2 větví. V obou větvích bude poskytována standardní péče a v intervenční větvi bude navíc podán před operací fibrinogen s cílem snížení krevní ztráty během operace. Jako primární cíl je určeno stanovení bezpečnosti při monitoraci nežádoucích reakcí a dále stanovení účinnosti, proveditelnosti a 28 denní mortality. Tato studie je zamýšlena jako pilotní před velkou intervenční studií se stejným zaměřením.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info