Project information
Kontracepce u dívek a mladých žen s epilepsií (CEWG)

Project Identification
MUNI/A/1260/2022
Project Period
1/2023 - 10/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Až 65% všech těhotenství u žen s epilepsií je neplánovaných. Současná platná doporučení staví plánování těhotenství a prekoncepční péči u dívek s epilepsií na první místo. V Programu prevence početí SÚKLu je zdůrazněno, že valproát v těhotenství vede ke snížení intelektu u 30-40% dětí a riziko výskytu vrozených vývojových vad při terapii valproátem v těhotenství je 11%. Epistop vydává ve svých doporučených standardech informace o vhodné kontracepci u dívek a žen s epilepsií a informuje i o nutnosti úprav protizáchvatových léků u těchto pacientek. Běžná praxe však často není ideální, neurologové často nemají informace o typu kontracepce, gynekologové zase nemusí přesně vědět, jaké protizáchvatové léky dívky užívají, volba hormonální kontracepce nemusí být ideální a setkáváme se s tím, že dívky s induktory užívají vysokodávkované injekční progestiny, které mají vysoké riziko rozvoje osteoporózy, a narušují kostní metabolismus, což u těchto pacientů je induktory ještě potencováno. Cílem této studie je zmapování aktuální situace týkající se plánování těhotenství u dívek a mladých žen s epilepsií. Sekundárním cílem je návrh event. zlepšení informovanosti v této problematice s důrazem na plánování kontracepce a těhotenství u dívek v adolescentním věku a zohlednění konkomitantní medikace a rizikových faktorů. Do studie budou zapojeny dívky v adolescentním věku 15-18 let a mladé dospělé ženy ve věku 18-25 let s epilepsií, které jsou sledovány v Centru vysoce specializované péče pro vzácné a komplexní epilepsie a v ambulantním sektoru. Studie bude probíhat formou dotazníků, které budou obsahovat všeobecné otázky o reprodukčním zdraví, duševním zdraví, o informovanosti o této problematice, a speciální část pro pacientky s epilepsií.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info