Informace o projektu
Kontracepce u dívek a mladých žen s epilepsií (CEWG)

Kód projektu
MUNI/A/1260/2022
Období řešení
1/2023 - 10/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Až 65% všech těhotenství u žen s epilepsií je neplánovaných. Současná platná doporučení staví plánování těhotenství a prekoncepční péči u dívek s epilepsií na první místo. V Programu prevence početí SÚKLu je zdůrazněno, že valproát v těhotenství vede ke snížení intelektu u 30-40% dětí a riziko výskytu vrozených vývojových vad při terapii valproátem v těhotenství je 11%. Epistop vydává ve svých doporučených standardech informace o vhodné kontracepci u dívek a žen s epilepsií a informuje i o nutnosti úprav protizáchvatových léků u těchto pacientek. Běžná praxe však často není ideální, neurologové často nemají informace o typu kontracepce, gynekologové zase nemusí přesně vědět, jaké protizáchvatové léky dívky užívají, volba hormonální kontracepce nemusí být ideální a setkáváme se s tím, že dívky s induktory užívají vysokodávkované injekční progestiny, které mají vysoké riziko rozvoje osteoporózy, a narušují kostní metabolismus, což u těchto pacientů je induktory ještě potencováno. Cílem této studie je zmapování aktuální situace týkající se plánování těhotenství u dívek a mladých žen s epilepsií. Sekundárním cílem je návrh event. zlepšení informovanosti v této problematice s důrazem na plánování kontracepce a těhotenství u dívek v adolescentním věku a zohlednění konkomitantní medikace a rizikových faktorů. Do studie budou zapojeny dívky v adolescentním věku 15-18 let a mladé dospělé ženy ve věku 18-25 let s epilepsií, které jsou sledovány v Centru vysoce specializované péče pro vzácné a komplexní epilepsie a v ambulantním sektoru. Studie bude probíhat formou dotazníků, které budou obsahovat všeobecné otázky o reprodukčním zdraví, duševním zdraví, o informovanosti o této problematice, a speciální část pro pacientky s epilepsií.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info