Project information

The contribution of chemical and biochemical techniques to the study of the molecular nature of selected pathological conditions and diseases

Project Identification
MUNI/A/1275/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt navazuje na obdobné projekty podobného názvu a obsahu, které byly úspěšně řešeny na Biochemickém ústavu LF v letech 2013–2022. Projekt je zaměřen na podporu vědecko-výzkumné činnosti dvou studentů v postgraduálním programu, kteří se svojí prací v rámci projektu aktivně zapojí do řešení výzkumu probíhajícím na Biochemickém ústavu. Společným jmenovatelem projektu je příspěvek chemických a biochemických technik k rozpoznání a objasnění podstaty procesů probíhající na molekulární a buněčné úrovni.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info