Project information

Automated digital data forensics lab for complex crime detection (AFoLab)

Project Identification
VK01010147
Project Period
1/2023 - 12/2026
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of the Interior of the CR
MU Faculty or unit
Institute of Computer Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Informatics

Neustálý růst množství a různorodosti dat, stejně jako větší rozmanitost a síla moderních analytických metod, významně ovlivňují možnosti digitální forenzní analýzy spojené s vyšetřováním trestné činnosti. Tento projekt se zaměřuje na automatizaci a podporu klíčových fází forenzního procesu, kdy návrhem digitální forenzní laboratoře podpoří automatizaci rutinních (opakujících se) činností a formou připravených a rozšiřitelných analytických pohledů usnadní budování situačního povědomí o vyšetřované činnosti. Projekt zároveň reaguje i na stále aktuálnější potřebu forenzně silného shromažďování digitálních důkazů z IT systémů a komunikačních infrastruktur, pro které je zásadním předpokladem dostupnost dostatečného množství průkazných a korektně zachycených dat (tzv. forenzní připravenost).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info