Project information

Project information
Automated digital data forensics lab for complex crime detection (AFoLab)

Project Identification
VK01010147
Project Period
1/2023 - 12/2026
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of the Interior of the CR
MU Faculty or unit
Institute of Computer Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Informatics

Neustálý růst množství a různorodosti dat, stejně jako větší rozmanitost a síla moderních analytických metod, významně ovlivňují možnosti digitální forenzní analýzy spojené s vyšetřováním trestné činnosti. Tento projekt se zaměřuje na automatizaci a podporu klíčových fází forenzního procesu, kdy návrhem digitální forenzní laboratoře podpoří automatizaci rutinních (opakujících se) činností a formou připravených a rozšiřitelných analytických pohledů usnadní budování situačního povědomí o vyšetřované činnosti. Projekt zároveň reaguje i na stále aktuálnější potřebu forenzně silného shromažďování digitálních důkazů z IT systémů a komunikačních infrastruktur, pro které je zásadním předpokladem dostupnost dostatečného množství průkazných a korektně zachycených dat (tzv. forenzní připravenost).

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure Sustainable Development Goal No.  16 – Peace, justice and strong institutions

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info