Informace o projektu
Automatizovaná forenzní laboratoř digitálních dat pro odhalování komplexní trestné činnosti (AFoLab)

Kód projektu
VK01010147
Období řešení
1/2023 - 12/2026
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo vnitra ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta informatiky

Neustálý růst množství a různorodosti dat, stejně jako větší rozmanitost a síla moderních analytických metod, významně ovlivňují možnosti digitální forenzní analýzy spojené s vyšetřováním trestné činnosti. Tento projekt se zaměřuje na automatizaci a podporu klíčových fází forenzního procesu, kdy návrhem digitální forenzní laboratoře podpoří automatizaci rutinních (opakujících se) činností a formou připravených a rozšiřitelných analytických pohledů usnadní budování situačního povědomí o vyšetřované činnosti. Projekt zároveň reaguje i na stále aktuálnější potřebu forenzně silného shromažďování digitálních důkazů z IT systémů a komunikačních infrastruktur, pro které je zásadním předpokladem dostupnost dostatečného množství průkazných a korektně zachycených dat (tzv. forenzní připravenost).

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info