Project information

Project information
Human Rights and Welfarism

Investor logo
Project Identification
GA23-06790S
Project Period
1/2023 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Law
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies

Projekt se za použití metod analytické filosofie snaží nově osvětlit vztah teorií lidských práv k teoriím dobrého života. Vychází z hypotézy, že řada sporů, které se vedou o povahu a interpretaci lidských práv, jsou v konečném důsledku spory o preferovanou teorii dobrého života. Tento přístup poskytuje nejen nové odpovědi na klasické otázky, ale také korekci standardního porozumění účelu lidských práv. Projekt zejména prověří, zda jsou lidská práva opravdu neslučitelná s utilitarismem, resp. zda jsou tato práva, charakterizovaná atributy nezadatelnosti a nezcizitelnosti (čl. 1 Listiny základních práv a svobod), opravdu založená na teorii přirozeného práva. Následně se zaměří na filozofická východiska tzv. testu proporcionality a přezkoumá, zda je přípustné agregovat zásahy do lidských práv, zda tato individuální práva opravdu kolidují s kolektivními zájmy a společným dobrem, a musí být nezbytně vzájemně poměřována.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  16 – Peace, justice and strong institutions

Publications

Total number of publications: 19


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info