Informace o projektu
Lidská práva a welfarismus

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA23-06790S
Období řešení
1/2023 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt se za použití metod analytické filosofie snaží nově osvětlit vztah teorií lidských práv k teoriím dobrého života. Vychází z hypotézy, že řada sporů, které se vedou o povahu a interpretaci lidských práv, jsou v konečném důsledku spory o preferovanou teorii dobrého života. Tento přístup poskytuje nejen nové odpovědi na klasické otázky, ale také korekci standardního porozumění účelu lidských práv. Projekt zejména prověří, zda jsou lidská práva opravdu neslučitelná s utilitarismem, resp. zda jsou tato práva, charakterizovaná atributy nezadatelnosti a nezcizitelnosti (čl. 1 Listiny základních práv a svobod), opravdu založená na teorii přirozeného práva. Následně se zaměří na filozofická východiska tzv. testu proporcionality a přezkoumá, zda je přípustné agregovat zásahy do lidských práv, zda tato individuální práva opravdu kolidují s kolektivními zájmy a společným dobrem, a musí být nezbytně vzájemně poměřována.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce

Publikace

Počet publikací: 19


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info