Project information
Fluctuation of the stem cell niche as a source of tissue adaptability in health and disease

Investor logo
Project Identification
GA23-06160S
Project Period
1/2023 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Udržování funkčnosti našich tkání je úzce spojeno se schopností jejich obnovy, kterou zajišťují kmenové buňky. Ačkoliv je enormní úsilí věnováno do vývoje metod, které by umožnily aplikaci kmenových buněk v tkáňovém inženýrství, jejich chování v přirozeném prostředí zůstává stále z velké části nepochopeno. V tomto projektu navrhujeme nový pohled na kmenovost, založený na systému konstantně fluktuující populace buněk s kmenovými vlastnostmi, který vysvětluje neustálou připravenost tkání na proměnlivé vlivy prostředí. Princip nestabilního a méně předvídatelného chování kmenových buněk objasňuje efektivní udržování homeostázy tkání a vysvětluje přirozenou heterogenitu kmenových buněk i kmenovost jako takovou. S využitím unikátního modelu kontinuálně rostoucího myšího řezáku v kombinaci s moderními genetickými, transkriptomickými a zobrazovacími metodami otestujeme naši, preliminárními daty podloženou, hypotézu in vivo. Náš koncept vysvětluje vysokou plasticitu a adaptabilitu tkání na buněčné i molekulární úrovni a nahrazuje současný deterministický pohled na adultní kmenové buňky.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info