Informace o projektu
Fluktuace mikroprostředí kmenových buněk jako zdroj tkáňové adaptability ve zdraví a nemoci

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA23-06160S
Období řešení
1/2023 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Udržování funkčnosti našich tkání je úzce spojeno se schopností jejich obnovy, kterou zajišťují kmenové buňky. Ačkoliv je enormní úsilí věnováno do vývoje metod, které by umožnily aplikaci kmenových buněk v tkáňovém inženýrství, jejich chování v přirozeném prostředí zůstává stále z velké části nepochopeno. V tomto projektu navrhujeme nový pohled na kmenovost, založený na systému konstantně fluktuující populace buněk s kmenovými vlastnostmi, který vysvětluje neustálou připravenost tkání na proměnlivé vlivy prostředí. Princip nestabilního a méně předvídatelného chování kmenových buněk objasňuje efektivní udržování homeostázy tkání a vysvětluje přirozenou heterogenitu kmenových buněk i kmenovost jako takovou. S využitím unikátního modelu kontinuálně rostoucího myšího řezáku v kombinaci s moderními genetickými, transkriptomickými a zobrazovacími metodami otestujeme naši, preliminárními daty podloženou, hypotézu in vivo. Náš koncept vysvětluje vysokou plasticitu a adaptabilitu tkání na buněčné i molekulární úrovni a nahrazuje současný deterministický pohled na adultní kmenové buňky.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info