Project information
Chemical modification of bambusurils for adjusting their binding affinity and selectivity

Investor logo
Project Identification
GA23-05271S
Project Period
1/2023 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Bambusurily jsou makrocyclické látky známé pro svou schopnost vytvářet stabilní supramolekulární komplexy host – hostitel s mnoha anorganickými anionty. Selektivita vázání těchto receptorů závisí především na velikosti solvatační energie aniontů. V tomto projektu se budeme zabývat syntézou nových derivátů bambusurilů, které nesou objemné substituenty na svých dusíkových atomech. Vedle tradiční přípravy spočívající v polykondenzaci stavebních glykolurilových bloků, budou nové deriváty připravovány post-makrocyklizační modifikací připravených makrocyklů. Tímto způsobem budou připraveny bambusurily, které budou vázat anionty na základě jejich tvaru a velikosti a ne solvatační energie. Vazebné afinity připravených derivátů k anorganickým aniontům budou stanoveny pomocí různých technik zahrnující isotermální titrační kalorimetrii a nukleární magnetickou rezonanci.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  14 – Life below water Sustainable Development Goal No.  15 – Life on land

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info