Project information

Project information
Living Uncertainty (Uncertainty)

Project Identification
MUNI/A/1380/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt se zaměřuje na fenomén nejistoty. Můžeme ji chápat jako kulturně definovaný stav, který v dějinách i současnosti eliminovaly návyky v chování, soubory přesvědčení i sociální instituce jednotlivých kultur. Na první pohled se může dokonce zdát, že kultura je do značné míry konstruována v opozici vůči nejistotě. Při bližším pohledu však zjišťujeme, že nejistota je komplementární součástí kulturního života nás všech – nutí nás jednat kreativně, čímž přispívá k dynamičnosti kultur. Nejistotu však můžeme vnímat také jako faktor v procesu etnologického poznání, který relativizuje míru a kvalitu shromážděných dat a schopnost jejich interpretace (čímž přispívá k metodologické dynamičnosti našeho vědního oboru).

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  16 – Peace, justice and strong institutions

Publications

Total number of publications: 28


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info