Project information

Mendicant Monastery as a Space of Interaction in the Context of the Medieval and Early Modern Town (Mendikantský klášter)

Project Identification
MUNI/A/1306/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Tématem projektu jsou různorodá (umělecká, sociální, kulturní apod.) propojení mendikantských klášterů s městským prostředím. Předmětem zájmu jsou zejména prostory kapitulní síně a křížové chodby, které jsou ve srovnání s klášterními chrámy často opomíjené. Navzdory klauzuře zde můžeme sledovat přítomnost laické veřejnosti a částečné provázání mezi „vnějším“ světským a „vnitřním“ monastickým světem. Interdisciplinární mozaiku napomáhající k poznání podmínek tohoto propojení definuje, s ohledem na dochování pramenů a stav poznání, kombinace výsledků bádání historiků, historiků umění, archeologů i antropologů.
Vedle níže uvedených výstupů je daný výzkum nedílnou součástí disertační práce navrhovatelky projektu.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info