Project information

Art, media and design: historical transformations, current trends and future challenges. Part 2.

Druhá etapa předkládaného návrhu výzkumného projektu je bude věnována transformaci umění, médií a designu v historických proměnách i v aktuálních trendech. Předmětem zájmu budou zejména muzikologické a uměnovědné sondy do dané problematiky kopírující odborná zaměření zaměstnanců ústavu a zejména studentů v celé šíři studijních programů (Hudební věda, Sdružená uměnovědná studia, Teorie interaktivních umění, Kulturní design a kreativní průmysly, Management v kultuře).

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info