Project information
”Rembrandt” and his circle from Arnold Skutezky collection of drawings

Project Identification
MUNI/A/1055/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Bohatá kolekce ručních kreseb významného průmyslníka, filantropa a milovníka umění Arnolda Skutezkého (1850-1936), měla ve své době mezinárodní význam, a to zejména díky pracím starých mistrů. Označení „Rembrandt“ jež přidá na lesku snad každé sbírce, neslo i několik kreseb v kolekci výše zmíněného sběratele. Podle profesora dějin umění Eugena Dostála (1889-1943), který kresby komentoval již v soudobé literatuře a tisku, „ukazují velkou spřízněnost s nejlepšími certifikovanými listy od Rembrandta, které lze snadno porovnat s těmi v Albertině“. Projekt si klade za cíl nejen fundovaný provenienční výzkum a stylovou analýzu jednotlivých kresebných prací, ale i reflexi zájmu evropských sběratelů umění na přelomu 19. a 20. století o tato díla, jako i dostupnost kreseb nizozemských mistrů na uměleckém trhu v rámci střední Evropy.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info