Informace o projektu

„Rembrandt“ a jeho okruh ve sbírce kresby Arnolda Skutezkého

Kód projektu
MUNI/A/1055/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Bohatá kolekce ručních kreseb významného průmyslníka, filantropa a milovníka umění Arnolda Skutezkého (1850-1936), měla ve své době mezinárodní význam, a to zejména díky pracím starých mistrů. Označení „Rembrandt“ jež přidá na lesku snad každé sbírce, neslo i několik kreseb v kolekci výše zmíněného sběratele. Podle profesora dějin umění Eugena Dostála (1889-1943), který kresby komentoval již v soudobé literatuře a tisku, „ukazují velkou spřízněnost s nejlepšími certifikovanými listy od Rembrandta, které lze snadno porovnat s těmi v Albertině“. Projekt si klade za cíl nejen fundovaný provenienční výzkum a stylovou analýzu jednotlivých kresebných prací, ale i reflexi zájmu evropských sběratelů umění na přelomu 19. a 20. století o tato díla, jako i dostupnost kreseb nizozemských mistrů na uměleckém trhu v rámci střední Evropy.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info