Project information
Paradigms, strategies and developments - English linguistics and translation III

Project Identification
MUNI/A/1053/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt specifického výzkumu pro jazykovědnou sekci Katedry anglistiky a amerikanistiky. Projekt směřuje k podpoře studentské odborné činnosti na doktorské i magisterské úrovni pod vedením členů lingvistické sekce. V rámci projektu bude probíhat výzkum ve třech hlavních výzkumných zaměřeních - jazykovědném výzkumu zaměřeném na diskurz a interakci, aplikované jazykovědě v oblasti školské komunikace a translatologie se zaměřením na kontrastivní studium literárních textů. Projekt spadá do dlouhodobého výzkumného profilu pracoviště, a to v oblasti sociopragmatické analýzy jazyka, diskurzu a komunikace, a plní dlouhodobý cíl podpory excelence a internacionalizace výzkumného týmu.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 63


Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info