Project information

Paradigms, strategies and developments - English linguistics and translation III

Projekt specifického výzkumu pro jazykovědnou sekci Katedry anglistiky a amerikanistiky. Projekt směřuje k podpoře studentské odborné činnosti na doktorské i magisterské úrovni pod vedením členů lingvistické sekce. V rámci projektu bude probíhat výzkum ve třech hlavních výzkumných zaměřeních - jazykovědném výzkumu zaměřeném na diskurz a interakci, aplikované jazykovědě v oblasti školské komunikace a translatologie se zaměřením na kontrastivní studium literárních textů. Projekt spadá do dlouhodobého výzkumného profilu pracoviště, a to v oblasti sociopragmatické analýzy jazyka, diskurzu a komunikace, a plní dlouhodobý cíl podpory excelence a internacionalizace výzkumného týmu.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info