Project information

Project information
Cybersecurity Innovation Hub (CIH)

Project Identification
101083932
Project Period
1/2023 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
European Union
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
CyberSecurity Hub, z. ú.

CIH významně podpoří digitální transformaci a aplikaci inovací v MSP a veřejné správě vybudováním koordinovaného a efektivního ekosystému zahrnujícího špičkové výzkumné instituce s potřebným know-how a infrastrukturou, specializované podnikatelské klastry, profesní organizace a orgány veřejné moci. Tento robustní ekosystém poskytne svým příjemcům přístup ke vzdělání a informacím o trendech a osvědčených postupech v oblasti kyberbezpečnosti, k odbornému poradenství a nejmodernější infrastruktuře k ověření vhodnosti a bezpečnosti zvažovaných inovativních řešení a ke zvýšení dostupnosti finančních prostředků investovat do inovací. CIH bude fungovat také jako platforma pro spolupráci a sdílení informací mezi subjekty na trhu kyberbezpečnosti, a to jak na úrovni ČR, tak na úrovni EU. Zvýší se tak účinnost a konkurenceschopnost odvětví kyberbezpečnosti EU, bezpečnost IT infrastruktur a síla ekonomiky EU.
CIH čerpá z partnerství a účasti v mezinárodních sítích a navazuje na úspěchy českého výzkumu a průmyslu. CIH pokrývá kyberbezpečnost na horizontále z různých hledisek (technických, právních, ekonomických, sociálních atd.), vertikálně CIH působí na všech úrovních - hraje důležitou roli při budování legislativního prostředí, ve výzkumu, komercializaci a implementaci technologií a ve zvyšování povědomí a vzdělávání. CIH má také vazby na standardizaci a certifikaci, které formují trh kyberbezpečnosti. Tento holistický přístup a schopnost důkladně zmapovat ekosystém činí z CIH atraktivního partnera pro mezinárodní spolupráci. To potvrzuje i jeho účast na 3 pilotních výzkumných projektech EU (Sparta, CyberSec4Europe a Concordia), spolupráce s EU a mezinárodními organizacemi (ENISA, Europol, OSN, NIST atd.), zapojení do odborných iniciativ (např. REWIRE - budování kapacit v oblasti kyberbezpečnosti v EU).

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info