Informace o projektu
Cybersecurity Innovation Hub (CIH)

Kód projektu
101083932
Období řešení
1/2023 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Evropská unie
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
CyberSecurity Hub, z. ú.

CIH významně podpoří digitální transformaci a aplikaci inovací v MSP a veřejné správě vybudováním koordinovaného a efektivního ekosystému zahrnujícího špičkové výzkumné instituce s potřebným know-how a infrastrukturou, specializované podnikatelské klastry, profesní organizace a orgány veřejné moci. Tento robustní ekosystém poskytne svým příjemcům přístup ke vzdělání a informacím o trendech a osvědčených postupech v oblasti kyberbezpečnosti, k odbornému poradenství a nejmodernější infrastruktuře k ověření vhodnosti a bezpečnosti zvažovaných inovativních řešení a ke zvýšení dostupnosti finančních prostředků investovat do inovací. CIH bude fungovat také jako platforma pro spolupráci a sdílení informací mezi subjekty na trhu kyberbezpečnosti, a to jak na úrovni ČR, tak na úrovni EU. Zvýší se tak účinnost a konkurenceschopnost odvětví kyberbezpečnosti EU, bezpečnost IT infrastruktur a síla ekonomiky EU.
CIH čerpá z partnerství a účasti v mezinárodních sítích a navazuje na úspěchy českého výzkumu a průmyslu. CIH pokrývá kyberbezpečnost na horizontále z různých hledisek (technických, právních, ekonomických, sociálních atd.), vertikálně CIH působí na všech úrovních - hraje důležitou roli při budování legislativního prostředí, ve výzkumu, komercializaci a implementaci technologií a ve zvyšování povědomí a vzdělávání. CIH má také vazby na standardizaci a certifikaci, které formují trh kyberbezpečnosti. Tento holistický přístup a schopnost důkladně zmapovat ekosystém činí z CIH atraktivního partnera pro mezinárodní spolupráci. To potvrzuje i jeho účast na 3 pilotních výzkumných projektech EU (Sparta, CyberSec4Europe a Concordia), spolupráce s EU a mezinárodními organizacemi (ENISA, Europol, OSN, NIST atd.), zapojení do odborných iniciativ (např. REWIRE - budování kapacit v oblasti kyberbezpečnosti v EU).

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info