Project information

Materials, Advanced Technologies, Coatings and their Applications (MATCA)

Cíle projektu MATCA navazují na výsledky a cíle z první veřejné soutěže, kterými byly a jsou zvyšování propojení vědecké sféry s průmyslem a zlepšení zacílení projektů s ohledem na finální aplikovatelnost. Kontinuální zlepšování komunikace mezi oběma světy s cílem pochopení možností podnikového rozvoje a konkurenceschopnosti pomocí inovací produktu a rozvoje technologické úrovně. Vytváření nových a posilování stávajících vazeb pro dlouhodobou spolupráci a vzájemný rozvoj jednotlivých organizací a konsorcií včetně zvyšování výzkumně vývojové úrovně v hlavních směrech Centra:
Materiály - vývoj pro moderní strojírenství
Pokročilé technologie - Laserové technologie, aditivní technologie, plazmatické technologie a zvýšení jejich efektivní uplatnitelnosti na trhu
Senzorika, digitalizace

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info