Project information

Digital twin of water reuse technologies (DIRE)

Project Identification
FW06010567
Project Period
1/2023 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Prague Institute of Chemical Technology
National Institute of Public Health Prague 10 - Vinohrady
ASIO s.r.o.
VDT Technology a.s.

Cílem projektu je vyvinout a otestovat simulační nástroj pro monitoring a řízení recyklačních technologií pomocí digitálního dvojčete pro existující poloprovozní technologické celky recyklace vyčištěné komunální odpadní vody na ČOV Brno-Modřice. Inovace zahrnuje implementaci pokročilých senzorů, vytvoření digitálního dvojčete poloprovozních jednotek a tvorby variantních samoučících algoritmů pro vytvoření ustáleného stavu a simulaci dynamického chování. Korelací monitorovaných veličin dosáhneme tvorby soft senzorů pro monitoring znečištění a simulaci účinnosti recyklace, což umožní předpovídat a minimalizovat rizika pro aplikaci recyklované vody dle Nařízení EU 2020/741.. Výstupem bude modul digitálního dvojčete integrovaný do komplexního řešení v oblasti recyklačních technologií.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  6 – Clean water and sanitation Sustainable Development Goal No.  14 – Life below water

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info