Project information

Project information
Artifact as a source of knowledge: Rescue and preservation of research data of archaeological finds (ARTEFAKT)

Project Identification
DH23P03OVV003
Project Period
3/2023 - 12/2027
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Culture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Institute of Nuclear Physics
The Moravian Museum Brno
Prague Institute of Chemical Technology

Cílem projektu je systémovými kroky zabránit stávajícímu plošnému ničení výzkumných dat nesených objekty památkové ochrany, zejména archeologickými nálezy.
Hlavním cílem je vytvoření památkových postupů nakládání s artefakty jako se souborem citlivých výzkumných dat, které musí být zajištěny před jakýmkoliv dalším zásahem, jedná se např. o zjištění provenience materiálů, jejich recyklování, technologických výrobních postupů, detailů délky, trajektorie a účelu funkčního užívání, příčiny vyřazení artefaktů z těchto procesů a podmínky jejich depozice. K zajištění těchto výzkumných dat budou využita rozvinutá analytická měření in-situ nebo mikro-odběry vzorku z fraktury, které umožňují datování, identifikaci místa původu, genetické analýzy v případě kostí a mnoho jiných analýz.
Součástí projektu je vytvoření podkladů pro systematickou osvětu založenou na komparačních analýzách konzervovaných a nekonzervovaných vzorků v široké škále archeologických movitých památek, nástrojů z různých materiálů, keramiky, umění, lidských i zvířecích kostí a dalších typů památek. V rámci řešení projektu bude zřízena laboratoř komplexní záchrany výzkumných dat, která zajistí všechna výzkumná data a urgentní stabilizaci povrchové vrstvy artefaktů tak, aby případná další konzervace nebránila vědeckému poznání. Laboratoř metodicky pokryje všechny typy archeologických mobilních nálezů, všechny formy stavu dochování od otisků v sedimentu nebo patině, přes nestabilní rezidua, až po soudržné fragmenty i kompletně dochované nálezy.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info