Project information

Project information
People from the first church in Pohansko in time and space. (PrvníPohan)

Project Identification
MUNI/FF-DEAN/1572/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt je zaměřen na doplnění poznatků chronologického vývoje prvního kostela s okolním pohřebištěm na lokalitě Pohansko u Břeclavi. Cílem projektu je specifikovat chronologický vývoj funerálního areálu s kostelem. Výsledky výzkumu upřesní časový interval překryvu fungování dvou prozkoumaných kostelních nekropolí z Pohanska, zpřesní jejich vzájemné postavení a interakci, což by nakonec mělo vést k historicko-sociální interpretaci komunit, které žily v rámci velkomoravské centrální opevněné lokality Pohansko. Projekt synergicky navazuje na uplynulé a stávající projekty výzkumného týmu. Zejména na výzkum kolem druhého kostela a pohřebiště v poloze Severovýchodní předhradí (projekty podpořené GA ČR).

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  15 – Life on land Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info