Project information
Mapa profesního rozvoje studentů učitelství

Project Identification
OTVŘ-4115721570
Project Period
1/2023 - 6/2024
Investor / Pogramme / Project type
Other - National
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je 1) definovat jádrové výstupy učení jednotlivých předmětů ped-psy
modulu a didaktiky geografie a vztahy mezi nimi, 2) provázet tyto výstupy se Standardem
kvality profesních kompetencí studentů učitelství a na základě toho 3) vytvořit mapu
profesního rozvoje, která studentům umožní reflektovat jejich učební pokrok. Díky projektu
studenti hlouběji porozumí významu a přínosu učitelské propedeutiky a její provázanosti s oborovou didaktikou v pregraduální přípravě. Mapa profesního rozvoje bude vizualizována
prostřednictvím virtuální aplikace, která umožní průběžné sebehodnocení studentů v dosahované úrovni jádrových výstupů učení jednotlivých předmětů. Provázání předmětů
ped-psy modulu spolu s didaktikou geografie v mapě profesního rozvoje bude představovat
modelový příklad funkčně integrované pregraduální přípravy, čímž vytvoříme model
budoucí integrace ped-psy modulu s ostatními oborovými didaktikami. Celkově tak posílíme
dopad pregraduální přípravy na rozvoj profesních kompetencí studentů učitelství
nezbytných pro kvalitní působení v pedagogické praxi při práci s žáky ve školách.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info