Informace o projektu

Informace o projektu
Mapa profesního rozvoje studentů učitelství

Kód projektu
OTVŘ-4115721570
Období řešení
1/2023 - 6/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ostatní - tuzemské
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cílem projektu je 1) definovat jádrové výstupy učení jednotlivých předmětů ped-psy
modulu a didaktiky geografie a vztahy mezi nimi, 2) provázet tyto výstupy se Standardem
kvality profesních kompetencí studentů učitelství a na základě toho 3) vytvořit mapu
profesního rozvoje, která studentům umožní reflektovat jejich učební pokrok. Díky projektu
studenti hlouběji porozumí významu a přínosu učitelské propedeutiky a její provázanosti s oborovou didaktikou v pregraduální přípravě. Mapa profesního rozvoje bude vizualizována
prostřednictvím virtuální aplikace, která umožní průběžné sebehodnocení studentů v dosahované úrovni jádrových výstupů učení jednotlivých předmětů. Provázání předmětů
ped-psy modulu spolu s didaktikou geografie v mapě profesního rozvoje bude představovat
modelový příklad funkčně integrované pregraduální přípravy, čímž vytvoříme model
budoucí integrace ped-psy modulu s ostatními oborovými didaktikami. Celkově tak posílíme
dopad pregraduální přípravy na rozvoj profesních kompetencí studentů učitelství
nezbytných pro kvalitní působení v pedagogické praxi při práci s žáky ve školách.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info