Project information

HoDeKoProM - Perception of hoaxes, disinformation, conspiracy and propaganda among young people

Investor logo
Project Identification
2022-3-SK02-KA210-YOU-000097190
Project Period
3/2023 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
European Union
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Cooperating Organization
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Projekt je zaměřen na podporu kooperačního partnerství mezi VÚDPaP a IVDMR, které mají obdobné oblasti činností a obě organizace identifikovaly potřebu hlubšího poznání vlivu hoaxů, dezinformací, konspirací a propagandy (téma HoDeKoPro) u mladých lidí v online prostředí. V rámci kooperačního partnerství se zaměříme na hlubší poznání rozsahu tématu v různých sektorech a oborech, explorace příkladů dobré praxe v řešení tématu a přímý obraz mladých lidí o tématu. V rámci projektu připravíme a zrealizujeme: - vytvoření česko-slovenské meziooborové a multioborové platformy k tématu HoDeKoProM - uskutečníme sérii diskusních setkání s relevantními experty napříč sektory - podpoříme výměnu a sdílení zkušeností, podporu budování expertízy v tématu. Zároveň provedeme sérii 5 focus groups na SK a 5 focus groups v CZ zacílených na poznání obrazu mladých lidí ve věku 13-19 na HoDeKoPro téma. Výsledkem projektu bude definování oblastí tématu HoDeKoPro v online prostředí a jejího dopadu na prožívání mladých lidí, dále zpracování teoretických východisek k tématu HoDeKoProM a souhrn příkladů dobré praxe v ČR, SK a dalších zemích. V neposlední řadě projekt přinesepoznání oblastí pro rozvoj dovedností pracovníků s mládeží ve školním a mimoškolním prostředí v oblasti kritického myšlení, jakož i eliminaci HoDeKoPro negativního vlivu na mládež.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info