Informace o projektu

Informace o projektu
HoDeKoProM - Vnímání hoaxů, dezinformací, konspirace a propagandy mezi mladými lidmi

Logo poskytovatele
Kód projektu
2022-3-SK02-KA210-YOU-000097190
Období řešení
3/2023 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Evropská unie
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Projekt je zaměřen na podporu kooperačního partnerství mezi VÚDPaP a IVDMR, které mají obdobné oblasti činností a obě organizace identifikovaly potřebu hlubšího poznání vlivu hoaxů, dezinformací, konspirací a propagandy (téma HoDeKoPro) u mladých lidí v online prostředí. V rámci kooperačního partnerství se zaměříme na hlubší poznání rozsahu tématu v různých sektorech a oborech, explorace příkladů dobré praxe v řešení tématu a přímý obraz mladých lidí o tématu. V rámci projektu připravíme a zrealizujeme: - vytvoření česko-slovenské meziooborové a multioborové platformy k tématu HoDeKoProM - uskutečníme sérii diskusních setkání s relevantními experty napříč sektory - podpoříme výměnu a sdílení zkušeností, podporu budování expertízy v tématu. Zároveň provedeme sérii 5 focus groups na SK a 5 focus groups v CZ zacílených na poznání obrazu mladých lidí ve věku 13-19 na HoDeKoPro téma. Výsledkem projektu bude definování oblastí tématu HoDeKoPro v online prostředí a jejího dopadu na prožívání mladých lidí, dále zpracování teoretických východisek k tématu HoDeKoProM a souhrn příkladů dobré praxe v ČR, SK a dalších zemích. V neposlední řadě projekt přinesepoznání oblastí pro rozvoj dovedností pracovníků s mládeží ve školním a mimoškolním prostředí v oblasti kritického myšlení, jakož i eliminaci HoDeKoPro negativního vlivu na mládež.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info