Project information
Preparation of a project proposal "Networking for Adaptation (AdaptNet): Brokers, bridges, and barriers across multiple levels of climate governance" (P-AdaptNet)

Project Identification
MUNI/F/0100/2023
Project Period
2/2023 - 4/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt by měl napomoci k přípravě konsorciálního návrhu projektu do schématu Horizont Evropa (klastr 5, téma "Needs-based adaptation to climate change in Africa" s uzávěrkou 18. 4. 2023). Jádrem konsorcia jsou univerzity, jejichž členové spolu dlouhodobě spolupracují v rámci konsorcia COMPON (https://compon.org/), dalšími partnery budou zejména subjekty ze subsaharské Afriky v souladu s požadavky výzvy. Navrhovatel bude na sepsání návrhu úzce spolupracovat s koordinující institucí (University of Helsinky), proto by měl v následujících měsících podniknout dvě pracovní cesty do Finska, kde bude společně s koordinátorským týmem návrh projektu intenzivně připravovat. Dále se zúčastní meetingu konsorcia v Tübingenu (DE). V případě, že bude projekt podpořen, bude MU v pozici partnera zodpovědného za jeden z pracovních balíčků.

Možnost zapojit se takto intenzivně do přípravy velkého mezinárodního projektu pod vedením zkušené zahraniční instituce považujeme za příležitost, jak získat cennou zkušenost, která povede ke zvýšení kompetencí v oblasti přípravy mezinárodních projektů celého zapojeného týmu z FSS.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info