Project information
Standardy kvality výuky na českých vysokých školách

Výuka je nedílnou součástí práce akademických pracovníků. Její význam je zásadní, i když bývá mnohdy zastíněna důrazem, který je kladen na jejich vědeckovýzkumné aktivity. Kvalita výuky je však určující nejen pro úspěšnost studentů, ale také pro sebepojetí vysokoškolských vyučujících.

Přestože panuje obecné povědomí o kvalitě výuky a lze identifikovat různé snahy o její konkretizaci, nebyl tento pojem v oblasti vysokých škol doposud jednotně uchopen.

Smyslem tohoto projektu je analyzovat stávající praxi zapojených vysokých škol v oblasti stanovených standardů kvality výuky a metod hodnocení kvality výuky. V závislosti na tom vznikne přehled standardů, jež definují kvalitní výuku. Ten bude využitelný pro každodenní praxi vysokoškolských vyučujících a dopomůže jim nejen ke zvýšení motivace pro výuku, ale také jim napomůže v rozvoji jejich sebepojetí v roli vyučujících. Jako výchozí materiál bude použit kompetenční model navržený rámci projektu PROFFORMANCE - Assessment Tool and Incentive Systems for Developing Higher Education Teachers' Performance. Práce s průběžnou reflexí vyučujících je nezbytná pro mapování a zvyšování kvality výuky. Principy této práce by se měly stát nedílnou součástí pedagogických kompetencí.

Z dlouhodobého hlediska si projekt klade za cíl nejen ukotvit téma kvality výuky, ale především s ním seznámit širokou akademickou veřejnost.

Projekt cílí primárně na akademické pracovníky, respektive vyučující českých vysokých škol. Jeho výstupy by měly nejen analyzovat dosavadní praxi v oblasti kvality výuky, ale především poskytnout její jednotné indikátory, které lze dále využívat i v oblasti kariérního růstu a posílení pedagogických kompetencí akademiků, hodnocení zaměstnanců a inovaci studentských anket ke spokojenosti s výukou.

Využitelnost výstupů projektu tak bude dalece přesahovat dopad na zapojené vysoké školy. Předpokládáme vytvoření obecných standardů hodnocení kvality výuky na vysokých školách, které mohou být využitelné nejen na úrovni vedoucích pracovníků, ale zejména řadových vysokoškolských vyučujících. 

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info