Project information
ACTRIS-CZ (ACTRIS-CZ)

Velká výzkumná infrastruktura (VVI) ACTRIS-CZ (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure) je unikátní platforma specializovaná na dlouhodobý monitoring a výzkum kvality ovzduší na pozaďové úrovni v různých typech prostředí. Soustředí se na zdravotní, klimatické i environmentální dopady změn ve složení atmosféry. Odborné výstupy zahrnují výsledky z oboru atmosférických věd zaměřující se na výzkum atmosférických aerosolů, interakci aerosolů s oblaky a studování reaktivních plynů. VVI ACTRIS-CZ tvoří Národní atmosférická observatoř Košetice (NAOK), stanice Suchdol, Lom a observatoř Milešovka. Centrální stanicí VVI ACTRIS-CZ bude i nadále NAOK, kde kromě Českého hydrometeorologického ústavu, jež provozuje Observatoř Košetice od roku 1988, působí i další tři partneři. Ti zde vlastní a provozují technologické vybavení a nezbytné příslušenství. Observatoř Košetice od devadesátých let 20. století reprezentuje ČR v mezinárodních programech monitoringu a výzkumu složení atmosféry pod konvencí LRTAP (Convention on Long-Range Trans-Boundary Air Pollution) a WMO (World Meteorological Organization). Důležitou přidanou hodnotou jsou dlouhodobé spolupráce s: centrem RECETOX Masarykovy univerzity (MU), specializující se na monitorování perzistentních organických polutantů (POPs) v různých matricích, Ústavem chemických procesů AV ČR (ÚCHP) soustředěným na výzkum vlastností atmosférických aerosolů. Významná je i spolupráce s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR (ÚVGZ) jehož výzkum je zaměřen na měření vertikálního profilu skleníkových plynů, atmosférických aerosolů, mapování oblačnosti a základních meteorologických parametrů. Všechny tyto spolupráce byly upevněny vznikem memoranda o spolupráci a dále vznikem VVI ACTRIS-CZ v roce 2016. Pro označení lokality kde probíhá soubor aktivit zahrnující Observatoř Košetice a zázemí Atmosférického stožáru je od roku 2016 používán společný název Národní Atmosférická Observatoř Košetice (NAOK).

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure Sustainable Development Goal No.  13 – Climate action

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info