Informace o projektu
Výzkumná infrastruktura ACTRIS-CZ (ACTRIS-CZ)

Velká výzkumná infrastruktura (VVI) ACTRIS-CZ (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure) je unikátní platforma specializovaná na dlouhodobý monitoring a výzkum kvality ovzduší na pozaďové úrovni v různých typech prostředí. Soustředí se na zdravotní, klimatické i environmentální dopady změn ve složení atmosféry. Odborné výstupy zahrnují výsledky z oboru atmosférických věd zaměřující se na výzkum atmosférických aerosolů, interakci aerosolů s oblaky a studování reaktivních plynů. VVI ACTRIS-CZ tvoří Národní atmosférická observatoř Košetice (NAOK), stanice Suchdol, Lom a observatoř Milešovka. Centrální stanicí VVI ACTRIS-CZ bude i nadále NAOK, kde kromě Českého hydrometeorologického ústavu, jež provozuje Observatoř Košetice od roku 1988, působí i další tři partneři. Ti zde vlastní a provozují technologické vybavení a nezbytné příslušenství. Observatoř Košetice od devadesátých let 20. století reprezentuje ČR v mezinárodních programech monitoringu a výzkumu složení atmosféry pod konvencí LRTAP (Convention on Long-Range Trans-Boundary Air Pollution) a WMO (World Meteorological Organization). Důležitou přidanou hodnotou jsou dlouhodobé spolupráce s: centrem RECETOX Masarykovy univerzity (MU), specializující se na monitorování perzistentních organických polutantů (POPs) v různých matricích, Ústavem chemických procesů AV ČR (ÚCHP) soustředěným na výzkum vlastností atmosférických aerosolů. Významná je i spolupráce s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR (ÚVGZ) jehož výzkum je zaměřen na měření vertikálního profilu skleníkových plynů, atmosférických aerosolů, mapování oblačnosti a základních meteorologických parametrů. Všechny tyto spolupráce byly upevněny vznikem memoranda o spolupráci a dále vznikem VVI ACTRIS-CZ v roce 2016. Pro označení lokality kde probíhá soubor aktivit zahrnující Observatoř Košetice a zázemí Atmosférického stožáru je od roku 2016 používán společný název Národní Atmosférická Observatoř Košetice (NAOK).

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č.  13 – Klimatická opatření

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info