Project information

Educating the senior citizens regarding the topic of disinformation, fake news and cyber security

Project Identification
MUNI/CF/1702/2022
Project Period
3/2023 - 6/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Finance z projektu mají podpořit vývoj a distribuci vzdělávací hry pro seniory a seniorky, jejímž prostřednictvím se budou moci vzdělávat v oblastech mediální gramotnosti a kybernetické bezpečnosti, a rovněž při tvorbě obsahu souvisejících workshopů. Na těch bude kromě hraní této hry probíhat i tzv. reflexe, při níž účastníci workshopu společně s lektory z organizace Fakescape zhodnotí, jaký pro ně měla hra přínos a jak lze získané znalosti a schopnosti uplatnit při vlastních mediálních praxích.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info