Project information
Attitudes of Music Teachers at Primary and Secondary Schools in Hungary and Slovakia (PuHV ZSaSSvMaSLH)

Project Identification
MUNI/A/1272/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Hudební umění tvoří nejrůznější heterogenní projevy a s touto skutečností je třeba v hudební edukaci počítat. Nejmladší generace inklinuje v současnosti vlivem masmediálních prostředků k preferování různých žánrů populární hudby. Tento aspekt proniká i do školní hudební výchovy. Učitelé musí vyvíjet neustále nové způsoby motivace, jak žáky zaujmout při aplikaci umělecké a tradiční lidové hudby do výuky. V posledních dvou letech byla v rámci specifického výzkumu na KHV zjišťována míra a způsoby aplikace lidové hudby do výuky v českých základních a středních školách. Lidové písně jsou stále východiskem hudební pedagogiky, i když jejich využívání má v současné době jiný charakter než dříve. Katedra hudební výchovy je institucionálním členem Evropské asociace pro hudební výchovu (EAS) a mohla by svými dosavadními empirickými poznatky přispět k orientaci v rámci širšího evropského prostoru. Proto se v roce 2021-2022 zaměřila na zjišťování postojů učitelů k lidové hudbě a způsob její aplikace ve Velké Británii a Nizozemsku a nyní rozšiřuje šetření do prostředí maďarských a slovenských škol. Empirické poznatky z těchto zemí budou východiskem pro komparační studium v rámci sledované problematiky.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info