Project information

BBMRI.cz - Síť českých biobank (BBMRI.cz)

Project Identification
LM2023033
Project Period
1/2023 - 12/2026
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Charles University
Palacký University, Olomouc
Masaryk Memorial Cancer Institute Brno
Institute of Rheumatology Prague 2 - Nové Město
Institute for Hematology and Blood-Transfusion Prague

Velká výzkumná infrastruktura (VVI) BBMRI.cz je koncipována jako síť jednotlivých biobank, jejichž primárním úkolem je získávání, zpracování a dlouhodobé uchovávání lidského biologického materiálu a dat od pacientů se širokým spektrem společensky závažných onemocnění pro budoucí výzkum v lékařských a biologických vědách. Tyto vzorky by jinak byly nenávratně ztraceny, protože zdravotnická zařízení běžně tento materiál neuchovávají a likvidují jej jako nevyužitý a tudíž nepotřebný v souladu s platnou legislativou. Úsilí BBMRI.cz se však neomezuje pouze na skladování lidských biologických vzorků, jako je např. krev, moč, tkáň, buňky, DNA apod. Důležitou součástí aktivit je také uchovávání validních dat souvisejících se vzorky, které lze rovněž použít v biomedicínském výzkumu. Kromě kvalitního biologického materiálu mají biobanky k dispozici informace o zdravotním stavu a dalších důležitých příslušných parametrech jednotlivých dárců (pacientů) pro poskytování komplexní služby uživatelské komunitě. Přidanou hodnotou k otevřenému přístupu k biologickému materiálu a souvisejícím datům jsou další přidružené služby (https://www.bbmri.cz/biobanks/tools-services) a webové online nástroje (https://www.bbmri.cz/biobanks/tools), které významným způsobem usnadňují procesy spojené s poskytováním biologického materiálu a souvisejících dat potenciálním uživatelům.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info