Project information
Development of models for the studies of microenvironment and therapeutic resistance in B cell malignancies

Project Identification
NU23-08-00448
Project Period
5/2023 - 12/2026
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Definovali jsme T buněčné signály z RNA profilování CLL buněk, které nedávno opustily lymfoidní mikroprostředí (nepublikované údaje) a na základě údajů z literatury. Nedostatek signálů od Th buněk v myších modelech je problém, který je těžké překonat, protože T buňky pomáhají přihojení, ale nevyhnutelně také útočí a eliminují CLL buňky v myši. Abychom to překonali, zavedli jsme expresi T-buněčných signálů do stromální buněčné linie. V prvních experimentech jsme kultivovali CLL buňky s touto buněčnou linií a po týdnu kokultivace jsme pozorovali vysoké procento dělících se CLL buněk. Naším cílem je dále rozvíjet kokultivační modely primárních CLL buněk s různými stromálními buňkami a studovat důsledky pro genovou expresi, apoptózu a proliferaci CLL buněk. Kokultivační modely tak využijeme pochopení mechanismů, které CLL buňky využívají v mikroprostředí k úniku před chemoterapií a cílenou terapií BCR inhibitory a venetoclaxem. Naším dalším cílem je vyvinout myší model, který by dodával mikroenvironmentální signály primárním CLL buňkám prostřednictvím biomateriálu osazeného podpůrnými, geneticky upravenými buňkami. Podpůrné buňky nahradí přirozené lidské mikroprostředí u myší tím, že specificky poskytnou T-buněčné signály na podporu proliferace CLL.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info