Project information
The composition of the oral and intestinal microbiome as a predictor for response to therapy in patients with head and neck carcinoma

Project Identification
NU23-03-00274
Project Period
5/2023 - 12/2026
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Prague - Motol

Karcinomy v oblasti hlavy a krku (HNSCC) jsou celosvětově šestými nejčastějšími nádory. Přibližně 70 % pacientů má pokročilé stadium onemocnění a část z nich (cca 20 %) špatně reaguje na radioterapii či chemoradioterapii (RT/CRT). RT/CRT v takových rezistentních případech neposkytuje terapeutický účinek, ale mohla by zvýšit nežádoucí vedlejší účinky. Bylo zjištěno, že bakterie ústní a střevní mikroflóry mohou přispět k terapeutické odpovědi a faktory jimi produkované, mohou ovlivnit výsledný efekt léčby. RT/CRT také narušuje střevní bariéru. Tento proces může vést k proniknutí patogenů do těla a vzniku sepse. Jako nadějné markery nepříznivých reakcí na RT/CRT budeme zkoumat nevhodné složení ústní a střevní mikroflóry, markery propustnosti střevní bariéry a dysbiózu. V tomto projektu bychom chtěli najít spojitost mezi mikrobiálními profily stanovenými na základě DNA mikročipů a odpovědí na RT/CRT u HNSCC pacientů.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info