Project information
Functional replacements for nerve tissue regeneration fabricated using advanced 3D printing techniques

Project Identification
NU23-08-00243
Project Period
5/2023 - 12/2026
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Tomas Bata University in Zlín

Tento projekt je zaměřen především na vývoj a aplikaci biomateriálů v oblasti regenerativní medicíny a implantátů. Mezi hlavní aplikace tohoto odvětví patří hojení ran, obvazy a podpůrné struktury v oblasti gynekologie. V průběhu implementace projektu je plánováno několik výstupů z oblasti výzkumu výroby hierarchicky strukturovaných porézních 3D scaffoldů na bázi polymerů a biopolymerů se zlepšenou adhezí a diferenciací buněk. Možnost definované struktury těchto 3D objektů a jejich další úpravy přináší přidanou funkčnost v podobě reakcí na vnější podněty. V tomto případě mohou tyto struktury účinně simulovat funkci svěrače močové trubice a zajistit významný pokrok v léčbě inkontinence. Z tohoto pohledu se očekává významná eliminace pooperačních komplikací způsobených sekundárními infekcemi rezistentními bakteriemi.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info