Project information

Project information
VisioTherapy: Supporting physiotherapy treatments using computer-based movement analysis

Project Identification
FW09020055
Project Period
8/2023 - 7/2025
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
VisionCraft s.r.o.

Cílem projektu je vyvinout software VisioTherapy, který bude podporovat pacienty a fyzioterapeuty během rehabilitační terapie. Software bude pomocí technologií AI získávat pohybová data z videozáznamů cvičení a tato data dále porovnávat a analyzovat. VisioTherapy bude zejména porovnávat aktuální pacientovo cvičení se vzorem správného cvičení, které bude pořízeno ve spolupráci s fyzioterapeutem, a upozorňovat pacienta na případné problémy. Dále bude VisioTherapy monitorovat postup rehabilitace a poskytovat souhrnná data a statistiky jak pacientům, tak i fyzioterapeutům, kteří je budou moci využít pro lepší zacílení léčby.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info