Informace o projektu

Informace o projektu
VisioTherapy: Podpora fyzioterapeutické léčby pomocí počítačové analýzy pohybu

Kód projektu
FW09020055
Období řešení
8/2023 - 7/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
VisionCraft s.r.o.

Cílem projektu je vyvinout software VisioTherapy, který bude podporovat pacienty a fyzioterapeuty během rehabilitační terapie. Software bude pomocí technologií AI získávat pohybová data z videozáznamů cvičení a tato data dále porovnávat a analyzovat. VisioTherapy bude zejména porovnávat aktuální pacientovo cvičení se vzorem správného cvičení, které bude pořízeno ve spolupráci s fyzioterapeutem, a upozorňovat pacienta na případné problémy. Dále bude VisioTherapy monitorovat postup rehabilitace a poskytovat souhrnná data a statistiky jak pacientům, tak i fyzioterapeutům, kteří je budou moci využít pro lepší zacílení léčby.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info