Project information
Geological processes of Bohemian Massif and Western Carpathians (GEOLPROC)

Project Identification
MUNI/A/1627/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je podpora aktivního zapojení studentů do výzkumných témat, na která se Ústav Geologických Věd dlouhodobě specializuje, zejména v oblasti Českého masivu a Západních Karpat. Jedná se o výzkumná témata zahrnující: Vývoj magmatických a metamorfovaných komplexů a jejich mineralizací (včetně krystalochemie jednotlivých fází); Chování geochemicky a ekonomicky významných prvků v různých geologických prostředích (se zaměřením na REE, U a Th); Hydrotermální alterace a mobilita prvků v hydrotermálních podmínkách; Migrace a mobilita anorganických polutantů v přírodním prostředí a geochemický vývoj různých prostředí ovlivněných lidskou činností.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info