Project information

Project information
Testing methods for assessing selected indicators of age, sex and nutritional status on the skeleton and teeth

Project Identification
MUNI/A/1620/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Hodnocení archeologicky odkrytých kosterních pozůstatků člověka naráží obvykle na principiální nedostatky tradičních morfologicky zaměřených metod (např. nedostatečné vyjádření pohlaví na dětských skeletech). Moderní laboratorní analytické metody jsou naopak často finančně nákladné. Objevují se však nové a perspektivní přístupy, které v některých ohledech přináší zlepšení. Smyslem projektu je získat prostředky na nezbytné laboratorní výdaje spojené se studentskými projekty zaměřenými na několik takových přístupů: odhad pohlaví ze vzorků zubních tkání pomocí proteomické analýzy zubního amelogeninu, rekonstrukce stravy na základě trasologie zubní skloviny a závislost metrických charakteristik kompaktní tkáně pyramidy kosti spánkové na pohlaví a věku na základě CT záznamu. Cílem projektu je otestovat proveditelnost a efektivitu těchto postupů v podmínkách studentských odborných prací.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info