Informace o projektu

Informace o projektu
Testování metod pro hodnocení vybraných indikátorů věku, pohlaví a nutrice na skeletu a zubech

Kód projektu
MUNI/A/1620/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Hodnocení archeologicky odkrytých kosterních pozůstatků člověka naráží obvykle na principiální nedostatky tradičních morfologicky zaměřených metod (např. nedostatečné vyjádření pohlaví na dětských skeletech). Moderní laboratorní analytické metody jsou naopak často finančně nákladné. Objevují se však nové a perspektivní přístupy, které v některých ohledech přináší zlepšení. Smyslem projektu je získat prostředky na nezbytné laboratorní výdaje spojené se studentskými projekty zaměřenými na několik takových přístupů: odhad pohlaví ze vzorků zubních tkání pomocí proteomické analýzy zubního amelogeninu, rekonstrukce stravy na základě trasologie zubní skloviny a závislost metrických charakteristik kompaktní tkáně pyramidy kosti spánkové na pohlaví a věku na základě CT záznamu. Cílem projektu je otestovat proveditelnost a efektivitu těchto postupů v podmínkách studentských odborných prací.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info