Project information

Project information
Automated Image Processing in Forensic and Applied Anthropology

Project Identification
MUNI/A/1597/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je rozvoj automatických postupů pro zpracování trojrozměrných obrazových dat tělesných znaků člověka. Projekt směřuje k vývoji metod pro forenzní identifikaci osob, bezkontaktní automatické měření velikostních a proporčních proměnných lidského těla pro využití v ergonomii a predikci demografických a zdravotních vlastností člověka (pohlaví, věk, zdravotní stav, predispozice k onemocněním).
Při řešení těchto cílů budeme vycházet z výsledků dlouhodobého odborného zaměření Ústavu antropologie PřF MU v oblasti forenzní identifikace osob, publikovaných prací, certifikovaných metodik (a dalších aplikovaných výstupů) a z biometrických databází, které jsou ve správě Masarykovy univerzity – především databáze obrazových záznamů obličeje (www.fidentis.cz) a databáze proporcí postavy české populace (www.adapt.muni.cz).
Metodická základna bude založena na vývoji, testování a implementaci postupů založených na 3D konvolučních sítích, statistických modelech tvaru a dalších postupech kvantitativní analýzy prostorových a obrazových dat.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info