Project information

Project information
Specific Research Using Approaches of Functional Genomics and Proteomics (FGP-SV)

Project Identification
MUNI/A/1495/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen na podpou specifického výzkumu studentů využívajících přístupy funkční genomiky a proteomiky. Je zaměřen do oblastí 1) Eukaryotické chromozomy - struktura, evoluce, epigenetické mechanismy a mechanismy udržující jejich stabilitu, biologie telomer 2) Signální dráhy v regulaci vývoje rostlin a jejich adaptaci na stres 3) Molekulární příčiny vrozených poruch. Cílem projektu je integrace hlavních směrů výzkumu realizovaného v rámci závěrečných prací studentů magisterského a doktorského studia v Laboratoři funkční genomiky a proteomiky, NCBR, PřF MU a na spolupracujících pracovištích. Projekt rozvíjí prostřednictvím tvůrčí činnosti studentů cíle souvisejících výzkumných projektů pracovníků, kteří u těchto studentů působí v rolích školitelů a konzultantů.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info