Informace o projektu
Specifický výzkum s využitím přístupů funkční genomiky a proteomiky (FGP-SV)

Kód projektu
MUNI/A/1495/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt je zaměřen na podpou specifického výzkumu studentů využívajících přístupy funkční genomiky a proteomiky. Je zaměřen do oblastí 1) Eukaryotické chromozomy - struktura, evoluce, epigenetické mechanismy a mechanismy udržující jejich stabilitu, biologie telomer 2) Signální dráhy v regulaci vývoje rostlin a jejich adaptaci na stres 3) Molekulární příčiny vrozených poruch. Cílem projektu je integrace hlavních směrů výzkumu realizovaného v rámci závěrečných prací studentů magisterského a doktorského studia v Laboratoři funkční genomiky a proteomiky, NCBR, PřF MU a na spolupracujících pracovištích. Projekt rozvíjí prostřednictvím tvůrčí činnosti studentů cíle souvisejících výzkumných projektů pracovníků, kteří u těchto studentů působí v rolích školitelů a konzultantů.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info