Project information

Project information
Impact of cryopreservation on the stability of key maternal factors for early embryo development and tools to prevent developmental arrest (CRYOCYTE)

Project Identification
MUNI/LF-SUp/1366/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Asistované reprodukce se stala páteří reprodukční medicíny a významně přispívá k léčbě stále rostoucího počtu neplodných párů. Navzdory obecnému povědomí zůstává úspěšnost léčby neplodnosti nízká, což je odrazem nedostatečných znalostí o lidské embryogenezi a mechanismech řídicích raný vývoj zárodku. Limitujícím faktorem úspěšnosti léčby je reprodukční stárnutí, které se negativně podepisuje na kvalitě ženských pohlavních buněk. Rozvoj kryoprezervačních technik nyní umožňuje uchování zárodečných buněk pro účely dlouhodobého zachování plodnosti. Předkládány projekt se zaměří na studium stability mRNA a proteinů klíčových pro raný vývoj v souvislosti s mražením-rozmražením oocytů. Na závěr budou testovány dva přístupy pro zvýšení kvality oocytů pro účely asistované reprodukce.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info