Informace o projektu

Informace o projektu
Dopad kryoprezervace na stabilitu maternálních biomolekul klíčových pro raný embryonální vývoj a nástroje pro prevenci jeho selhání (CRYOCYTE)

Kód projektu
MUNI/LF-SUp/1366/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Asistované reprodukce se stala páteří reprodukční medicíny a významně přispívá k léčbě stále rostoucího počtu neplodných párů. Navzdory obecnému povědomí zůstává úspěšnost léčby neplodnosti nízká, což je odrazem nedostatečných znalostí o lidské embryogenezi a mechanismech řídicích raný vývoj zárodku. Limitujícím faktorem úspěšnosti léčby je reprodukční stárnutí, které se negativně podepisuje na kvalitě ženských pohlavních buněk. Rozvoj kryoprezervačních technik nyní umožňuje uchování zárodečných buněk pro účely dlouhodobého zachování plodnosti. Předkládány projekt se zaměří na studium stability mRNA a proteinů klíčových pro raný vývoj v souvislosti s mražením-rozmražením oocytů. Na závěr budou testovány dva přístupy pro zvýšení kvality oocytů pro účely asistované reprodukce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info